Zadbaj o bezpieczeństwo w firmie


Żyjemy w zmieniającym się świecie. Swoje trzy grosze w budowaniu niepewności jutra dostarcza ustawodawca, regularnie aktualizując przepisy prawne. To, co dzisiaj było standardem, jutro może nie obowiązywać. I na odwrót. To, co jeszcze wczoraj traktowane było jako zagrożenie, dziś może być normą.

Dlatego, prowadząc firmę, warto trzymać rękę na pulsie, wychodząc z założenia, że przezorny zawsze ubezpieczony i lepiej zapobiegać, niż leczyć. Dobrą praktyką, aby nadążać za nowelizacjami przepisów w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy, są audyty BHP. Pozwalają na bieżąco weryfikować, czy nasze przedsiębiorstwo funkcjonuje zgodnie z regułami, czy też naraża pracowników na ryzyko utraty zdrowia, a właścicieli na kary.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie BHP zobowiązuje pracodawcę do regularnych kontroli. Niewywiązanie się, może pociągnąć za sobą kary finansowe. Dotkliwsze w skutkach mogą być jednak straty wizerunkowe.

Czym jest audyt? Usystematyzowanym procesem kontroli. Audytor sprawdza czy firma funkcjonuje zgodnie z normami bezpieczeństwa, które obowiązują w danym kraju. Finałem audytu jest przygotowanie ekspertyzy, dzięki której pracodawca będzie mógł podjąć niezbędne działania naprawcze, jak również zadbać o profilaktykę.

Zakres weryfikowanych przez audytora elementów jest niezwykle szeroki. Podstawą jest sprawdzenie regulaminu pracy. W dalszej kolejności kontrolowane są takie kwestie jak: system pierwszej pomocy, ochrona przeciwpożarowa, przystosowanie stanowisk pracy, badania pracownicze, a nawet protokoły z przeglądów budynków.

Dlaczego, poza uniknięciem kary finansowej, warto zadbać o profesjonalny i cykliczny audyt? Ograniczymy ryzyko wypadków w miejscu pracy, zwiększymy wydajność pracowników poprzez zminimalizowanie ich absencji. Dodatkowo, lepiej zaplanujemy wydatki na obsługę infrastruktury firmy. Lista potencjalnych zysków jest dłuższa. Najważniejszym celem audytu jest jednak zawsze poprawa bezpieczeństwa i uniknięcie nieszczęśliwych wypadków.